Pazim


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PAZIM SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAZIM Sp. z o.o., pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pazim.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji (nie dłużej jednak niż przez określony przez Administratora okres 6 miesięcy),
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.Pazim

Pursuant to Art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data, 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 4 May 2016), you are hereby informed that:

1) the administrator of your personal data is Pazim Sp. z o.o., pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,
2) contact with the Data Protection Officer is via iod@pazim.pl,
3) your personal data will be processed for the purpose of marketing our products and services pursuant to Art. 6 para. 1 (f) of the General Regulation on the Protection of Personal Data, 27 April 2016, within the legitimate interest of the administrator, namely direct marketing,
4) category of personal data: ordinary
5) your personal details have been obtained from publicly-available sources and the internet,
6) the recipients of your personal data will be only those entities authorised to obtain personal data on the basis of legal provisions,
7) your personal data will be stored based on the legitimate interest pursued by the administrator until an objection is raised, 8) you have the right to request access to your personal data from the administrator, the right to correct, delete or limit the data processing, the right to object to the processing and the right to transfer data, 9) you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority 10) The hotel belongs to the Radisson Hotel Group and sends its guests’ personal data on to the headquarters of the hotel chain within the EEA,
If you have any questions, please do not hesitate to contact:
Pazim Sp. z o.o.
pl. Rodła 8
70-419 Szczecin
e-mail: iod@pazim.pl